Gedung Baru SBSN Mulai Beroperasi :: Persyaratan Munaqosah Jurusan Tarbiyah :: Seminar Kebangsaan bersama Dr. Anis Malik Thoha, Lc., MA (Islam Moderat dalam Bingkai Kebhinekaan) :: Selamat!Mahasiswa PAI sebagai Wisudawan Terbaik di Wisuda XXII STAIN Kudus :: Conference Of Islamic Education (CIE) 2016 bersama Prof. Dr. Dede Rosyada, MA ::

Struktur Organisasi

1.     A. KETUA JURUSAN  TARBIYAH
     Dr. H. Abdul Karim, S.Ag., M.Pd

2.     B. SEKRETARIS JURUSAN TARBIYAH
     H. Mohammad Dzofir, M.Ag

3.     C. KETUA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
     Ahmad Falah, M.Ag

4.     D. DOSEN:

1.    Dr. Mukhamad Saekan, S.Ag M.pd

2.    Dr. Abdul Karim, M.Pd

3.    Dr. Masrukin, S.Ag M.Pd

4.    Dr. Supa'at, M.Pd

5.    Dr. Adri Efferi, M.Ag

6.    Dr. Agus Retnanto, M.Pd

7.    Dr. M. Nur Ghufron, M.Si

8.    Dr. Moh. Rosyid, S.Ag M.Pd

9.    Dr. Ihsan, M.Ag

10.    Dr. H. Ah. Choiron, M.Ag

11.    Dr. Sulthon, M.Ag M.Pd

12.    H. Kisbiyanto, S.Ag M.Pd

13.    Ahmad Falah, M.Ag

14.    Drs. Ahmad Fauzan, M.Ag

15.    Drs.Thoifuri, M.Ag

16.    Setyoningsih, M.Pd

17.    Siti Maleha Dewi, M.Si

18.    Muzdalifah, M.Si

19.    Ismanto, S.Si M.Pd

20.    Retno Susilowati, M.Pd

21.    Manijo,M.Ag

22.    In'ami, M.Ag

23.    Moh. Dzofir, M.Ag

24.    Zainal Khafidin, M.Ag

25.    Nadirin, S.Ag M.Pd

26.    Mufatihatuttaubah, M.Pd.I.

27.    Drs. Ulin Nuha, M.Pd

28.    Drs. Muh. Afif

29.    Ida Vera Sophya, M.Pd

30.    Rofiq Faudy Akbar, M.Pd

5.     E. STAFF JURUSAN TARBIYAH:

     1. Abdul Charis,S.Ag
     2. Hj. Ida Lathifa, SE        
     3. Mansur Hidayat, SE  
     4. Nailin Naimah, SE           
     5. Moh. Tamrin
     6. M. Zainal Anwar, S.Pd.I
     7.Taufikul Lutfi Rois, S.Pd.I
     8. Farchatin Ulya, S.Pd.I
     9. Anif Fatur Rosyidah, S.Pd 

 

       

 

 

Pengumuman

>> Lihat Semua Pengumuman

Agenda

Call for Papers Conference of Islamic Education (CIE) 2016
Tgl: 30-11-2016 s/d 30-11-2016
Jam: 08.30 WIB - Selesai
PUBLIC HEARING
Tgl: 11-11-2016 s/d 11-11-2016
Jam: 10.00

>> Lihat Semua Agenda

Download

Video Youtube